Tracking chuyển đổi với mục tiêu nhấp vào số điện thoại

0
1359


Doanh nghiệp bạn chạy quảng cáo AdWords và mong muốn tracking chuyển đổi từ các nút call và số điện thoại trên website của mình?

Việc tracking lượng click chuột vào số điện thoại sẽ cho doanh nghiệp biết hiệu suất quảng cáo của doanh nghiệp, lượng chuyển đổi từ quảng cáo sang hành động gọi điện là bao nhiêu… Giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn chung về chiến dịch quảng cáo và tối ưu tốt hơn.

Công cụ tracking sử dụng

Các bài viết tracking của mình đều sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Google Tag Manager để tracking, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Vì vậy, các bạn nên đọc qua bài viết: Hướng dẫn cài đặt Google Tag Manager để cài đặt GTM đi đã.

Tracking chuyển đổi với mục tiêu nhấp vào số điện thoại bằng Tag Manager

Để tracking một hành động cụ thể nào đó bằng Google Tag Manager, bạn cần phải khai báo 3 loại lần lượt theo thứ tự: Biến, Trình kích hoạt và Thẻ.

1. Khai báo Biến

Hành động nấm vào số điện thoại trên website để gọi được miêu tả bằng hành động “nhấp” hay “click”, vì vậy, chúng ta sẽ khai báo các biến liên quan đến hành động click này.

Để khai báo biến, các bạn vào tab Biến -> Định cấu hình và kéo xuống mục Số nhấp chuột:

Tick hết vào các tùy chọn nhấp chuột. Vậy là xong, bạn đã khai báo tất cả các Biến liên quan đến nhấp chuột.

2. Tạo trình kích hoạt

Sau khi đã khai báo Biến, chúng ta sẽ tạo trình kích hoạt sử dụng các biến nhấp chuột ở trên.

Để tạo trình kích hoạt, các bạn vào tab Trình kích hoạt -> Mới -> Cấu hình trình kích hoạt -> Chọn mục Nhấp chuột: Tất cả các yếu tố:

Khai báo Trình kích hoạt GTm

Sau khi đã chọn Trình nhấp chuột như trên và lưu lại, thì bây giờ chúng ta sẽ đi check các biến kích hoạt khi nhấp vào số điện thoại để khai báo trong bước sau. Bằng cách:

Sử dụng chế độ xem trước GTM

Ngay phía trên bên phải có tùy chọn Xem trước, với tùy chọn này, bạn sẽ xem được các thuộc tính được kích hoạt trong các hành động của mình trên website.

Sau khi nhấp vào Xem trước, hãy mở website của bạn lên. Thì ngay lập tức bạn sẽ thấy bên cạnh dưới trình duyệt tại website của bạn có một khung xem trước hiện lên.

Để kiểm tra số điện thoại của bạn chứa những biến gì, thì hãy click vào ngay số điện thoại, và chọn cái gtm click tương ứng với hành động click đó.

Kiểm tra biến trong GTM

Sau đó chuyển sang tab Variables, bạn sẽ thấy các biến và kết quả tương ứng với nó, bạn lưu ý các biến Click nhé, các biến khác không cần quan tâm, trong đó có biến sẽ chứa số điện thoại là tel:… (như trong ảnh là tel:02871080899).

Bây giờ, bạn mở lại tab Google Tag Manager của mình, và chỉnh sửa Trình kích hoạt lúc nãy, chuyển từ Tất cả nhất chuột thành Một số nhấp chuột. Và chọn các biến và kết quả tương ứng của nó vào.

Với tracking chuyển đổi bằng số nhấp chuột vào điện thoại, thì bạn có thể chỉ cần khai báo biến Click Element với kết quả là tel:… đó là đủ.

Khai báo lại trình kích hoạt

Tuy nhiên, nếu tracking các hành động khác có nhiều vị trí khác nhau thì bạn nên thêm nhiều điều kiện về biến hơn để hoạt động tracking diễn ra chính xác nhé.

Sau khi đã nhập xong thì lưu lại và thoát chế độ xem trước luôn được rồi.

3. Tạo thẻ theo dõi chuyển đổi

Bây giờ bạn cần tạo thẻ để theo dõi chuyển đổi nhấp chuột này. Để làm được, bạn vào tab Thẻ -> Tạo mới, chọn Cấu hình thẻ là Universal Analytics để thống kê qua Google Analytics (Hoặc bạn cũng có thể tạo thẻ để theo dõi chuyển đổi qua AdWords nhé, sẽ được hướng dẫn ở các bài sau).

Tạo thẻ theo dõi chuyển đổi nhấp qua số điện thoại

Ở mục Loại theo dõi, các bạn chọn Sự kiện. Các phần như Danh mục, Tác vụ, nhãn, các bạn đặt tùy ý, nhưng nên đặt sao cho dễ theo dõi. Kiểu như mình đặt thế này: Danh mục: Click (Đang tracking click chuột), Tác vụ: call (Ý là click vào gọi điện), nhãn: phone (điện thoại). Các biến này sau này bạn sẽ thêm vào Google Analytics để tracking đấy.

Phần Cài đặt Google Analytics, chọn biến Google Analytics (Để có biến Google Analytics, các bạn đọc và làm theo bài viết này nhé: Cài đặt Google Analytics thông qua Google Tag Manager).

Ở phần Trình kích hoạt, chọn Trình kích hoạt lúc nãy đã tạo, như của mình là Theo dõi nhấp số điện thoại.

Đặt tên cho Thẻ và sau đó lưu lại.

Giờ thì kiểm tra lại thẻ này đã hoạt động chưa, các bạn lại bật Xem trước lên, và test bằng cách click vào số điện thoại cũ, nếu trong mục Tags Fired On This Page có Thẻ Theo dõi nhấp số điện thoại lúc nãy thì bạn đã setup đúng.

Kiểm tra hoạt động của thẻ trong Google Tag Manager

Sau đó thoát xem trước và bấm Gửi là được.

Theo dõi chuyển đổi

Google Tag Manager chỉ là công cụ tracking chứ không cung cấp dữ liệu theo dõi cho bạn. Vì vậy, Công cụ tracking bằng GTM này chỉ là trung gian để bạn xuất báo cáo ra Google Analytics hoặc Google AdWords.

Trong bài tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn thống kê dữ liệu chuyển đổi (nhấp chuột điện thoại, tải thành công trang…) từ Tag Manager vào Analytics và Google AdWords nhé.

The post Tracking chuyển đổi với mục tiêu nhấp vào số điện thoại appeared first on SkyDGM.Source link

Không có bình luận

Để lại bình luận